IoT

Små løsninger til store problemer.

Hvad er Internet of Things (IoT)?

Internet of Things (IoT) er betegnelsen for enheder som er forbundet i et netværk, hvor de har til formål at opsamle og dele data, samt styre andre enheder.

IoT enheder kan være en dagligdags ting såsom en temperaturmåler, en lampe eller din mobil, men IoT enheder kan også påtage sig mange andre former. IoT enheder findes i dag alle steder, lige fra produktionshaller til hospitaler. Alle disse enheder kan snakke sammen via en, eller flere, af de mange trådløse teknologier, som f.eks. WiFi eller Bluetooth, hvor de kan sende og modtage data og interagere ikke bare med store servere men også direkte med andre enheder. I dag er der specielt et stort fokus på IoT enheder til industrien, og hvordan dette kan hjælpe med drastisk at optimere for eksempel oppetid og effektivitet af produktionsanlæg.

Placeholder

Industrial Internet of Things

Industrial IoT (IIoT) kendetegnes ved at der er mere fokus på automatisering via machine-to-machine (M2M) kommunikation, og er en vigtig del af vi i dag kalder Industry 4.0 - Den næste generation af industrien. Ved at opsamle store mængder data via IoT sensorer, er der rig mulighed for at analysere sine processer, og finde netop de punkter som skaber flaskehalse og finde løsninger dertil. Ved opsamle og dele data mellem de enkelte komponenter i f.eks. en produktionslinje, kan komponenterne, med lidt hjælp fra software, optimere processen automatisk, uden at der er nogle arbejdere som skal modificere de forskellige parametre for komponenterne.

Placeholder

Forretningspotentiale

Brug af IoT åbner op for nye forretningsmuligheder og kan forstærke de nuværende forretningsmodeller der allerede findes i jeres firma. Dataindsamling og analyse kan være kritiske i forhold til at forudse fejl og reducere reaktiv vedligeholdelse, ved proaktivt at forebygge problemer før de opstår. Udover at kunne reducere fejl, så kan data bruges til at analysere og finde processer som ikke fungerer optimalt.

IoT kan derudover også forbedre andet end automatiske, eller semiautomatiske, processer. Et eksempel på dette kan være forbedring af indendørsklima og reduktion af unødvendigt forbrug. Her kunne der være tale om at måle og forøge luftkvaliteten på et kontor, således at de personer der arbejder der opnår forhøjet arbejdsvilkår. Dette kan gøres ved at sætte trådløse sensorer op der måler parametre som kulilte, temperatur og luftfugtighed, og ud fra den indsamlede data sætter aircondition i gang eller automatisk åbner vinduer. Dette sørger også for at ting kun kører når der er brug for dem. Dette er ikke kun godt for miljøet, men også for el-regningen

Placeholder

Hvad er en IoT enhed?

IoT enheder kan findes overalt, og de fleste tænker ikke over at mange af de enheder de allerede ejer kan beskrives som en IoT enhed. Et godt eksempel er din smartphone, som ikke bare er en enhed der er forbundet med internettet, men også er en enhed der kan styre mange andre enheder (f.eks. smart tv, højtalere eller lys), og som derudover også har et stort udvalg af sensorer, herunder mikrofon, lys, accelerometer og tryksensor. IoT er derfor ikke et koncept som er nyt og fremmede for de fleste, men er noget som næsten alle bruger til hverdag. De fleste IoT enheder vil dog være simplere, mindre, og meget billigere end en smartphone, og mange af dem vil ikke have en direkte brugergrænseflade, men vil have til formål at opsamle og videresende data eller agere på data fra andre enheder.