Meget data giver mange muligheder

Ved IoT findes der mange teknologier og meget data, og det kan være svært at gennemskue helt præcist hvordan IoT kan hjælpe dig og din virksomhed. Hvert projekt er unikt, men der er stadig mange ting som går igen. Vi har samlet et række brugsscenarier hvor IoT har været især nyttigt, så du kan få inspiration til hvordan vi kan hjælpe dig med at optimere.

Cases

termometer

Forsyning

Ved at måle og kontrollere forsyninger såsom vand, varme og el, kan man optimere sit forbrug og derved spare penge samt skåne miljøet. Disse typer af projekter er oplagte i kontormiljøer samt produktionshaller, men kan anvendes til stort set alle typer bygninger hvor noget kan være unødvendigt tændt.

bil

Flådekontrol

Ved at holde fuldstændig styr på ens køretøjer befinder sig, og hvilken rute de har taget, så er det muligt at validere om ruten og kørelsesplaner er optimale. Med IoT kan man spore alle ens enheder, og vil derfor kunne optimere ruter og fjerne suboptimale mønstre i kørslen, eller se om man har for mange, eller for få, køretøjer.

blender

Forbrugerprodukter

Der hvor IoT er mest synlig i dagligdagen er i de produkter som vi kender, men hvor de er blevet gjort “smarte”, som f.eks. ved vores smartphones eller smartfjernsyn. Der findes allerede en lang række eksempler på disse typer produkter, for mange produkter så er det oplagt at man som forbruger kan læse data eller styre produktet uden at være til stedet.

by

Smart cities

Smart cities er byer som har implementeret data indsamling og forbrug til at optimere hele, eller dele af, byen. Det kan være projekter såsom intelligent trafiklysstyring baseret på trafikdata, måling af luftkvalitet eller intelligente lygtepæle. Disse projekter er typisk store og tager lang tid at implementere, men det er også her der oftest kan hentes de største besparelser.

finans

Finans og retail

Viden om kunder kan være en vigtig komponent i en forretning, og her kan sensorer og analyse af kunders lokation og opførsel spille en betydelig rolle, ved f.eks. at undersøge hvilke produkter, og hvornår, kunderne kigger på i en forretning. Med IoT er det også muligt at, via f.eks. smartphones, identificere kunderne som kan være med at til at undgå snyd ved f.eks. hævekort.

videokamera

Sikkerhed og overvågning

Smarte og forbundne kameraer og låse kan være med til, at overvåge og beskytte dig og dine omgivelser imod uvedkommende, samtidig med at de kan give automatisk adgang til de personer, som skal have adgang til bestemte områder. Enkelte enheder kan også overvåges med bl.a. GPS, således at man i tilfælde af tyveri kan spore enhederne og nemt finde dem igen.

fisk

Landbrug og fødevarer

Da landbrug og fødevarer er meget organiske, er det vigtigt at produkter gror og vokser i de rigtige omgivelser. Det kan være svært at manuelt måle alt fra jordkvalitet til kvaliteten af opdrætningmiljøer. Ved at anvende IoT kan man indsamle alt dataen ét sted, og nemt måle hvor jorden eller dyrene ikke har det optimalt. Derudover kan man også måle produktets tidslinje, og som kunde se hvornår produktet har forladt producenten, til at det ligger på hylden i supermarkedet.

ambulance

Sundhed og helbred

Indenfor sundhedssektoren er der en klar mulighed for forbedring med IoT. Der findes en lang række sensorer som kan måle helbredet for patienter, uden at patienterne skal være til stede på et hospital eller ved en læge. Patienter kan med fordel også selv monitorerer sit eget helbred, så de selv kan følge med i deres udvikling. Med realtidsmåling af ledige senge eller udstyr, kan hospitaler også optimere brugen af deres udstyr og reducere ventetid for patienter.

levering

Transport og produktion

Industrial IoT (IIoT) kan spille en betydelig rolle inden for transport og produktion. Ved hjælp at machine-to-machine (M2M) kommunikation, kan diverse enheder snakke sammen og bedre arbejde mod et fælles mål. På produktionslinjen kan produktionen styres og reguleres automatisk, så den bliver så effektiv som muligt. Ved transport kan alle produkter udstyres med f.eks. en RFID chip, der gør det muligt at følge produktet fra sted til sted, og derved undgå tvivl om hvor produktet findes.